Slujire arhierească la Mănăstirea Sfânta Treime din satul Roșu cu prilejul hramului

     Luni, 24 iunie 2024, de praznicul Sfintei Treimi, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi, a săvârșit Sfânta Liturghie cu prilejul hramului obștii monahale din apropierea municipiului Cahul.
     În cuvântul de învățătură, Ierarhul a vorbit credincioșilor despre Dumnezeu, Cel Unul în ființă, dar întreit în Persoane - Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, învățătură care este cuprinsă în Simbolul de credință, pe care-l rostim de fiecare dată la Sfânta Liturghie, la Taina Sfântului Botez, cât și în pravila personală.
     Din Simbolul de Credință, vedem că Tatăl naște pe Fiul din veci și purcede pe Duhul Sfânt din veci. Tatăl și cu Duhul Sfânt sunt prezenți la momentul întrupării Fiului lui Dumnezeu, pentru că Tatăl adumbrește pe Fecioara, Duhul Sfânt este Cel care se coboară peste ea, iar Fiul lui Dumnezeu își ia trup din Fecioara Maria. 
     De asemenea, Preasfinția Sa a vorbit despre modul cum Dumnezeu S-a descoperit oamenilor în decursul istoriei, dar mai ales poporului ales, prin Moise și prin toți prorocii Vechiului Testament, lăsând omului speranța că va fi răscumpărat din robia morții și a neascultării. Credința în Dumnezeu o găsim la toate popoarele, dar linia roșie a revelației se poate urmări în relația poporului ales cu Dumnezeu. În acest context, a prezentat pasajele din Sfânta Scriptură care vorbesc despre Sfânta Treime, dar și alte texte care relatează despre persoanele Sfintei Treimi, subliniind faptul că Dumnezeu S-a descoperit plenar prin întruparea Fiului Său, Mântuitorul Iisus Hristos. La înălțarea la ceruri, Domnul Hristos a făgăduit că va trimite pe Duhul Sfânt și că va rămâne împreună cu noi până la sfârșitul veacurilor (Matei 28, 19-20). 
      La final, Ierarhul a felicitat obștea pentru lucrările desfășurate până în prezent, îndemnându-i să fie stăruitori în rugăciune și statornici pentru a se bucura de mila, harul și ajutorul lui Dumnezeu. A mulțumit obștii monahale, clericilor și credincioșilor pentru organizarea și participarea la hramul mănăstirii.
      La rândul său, Părintele Protosinghel Celestin Ceușan, egumenul mănăstirii, a mulțumit ierarhului pentru purtarea de grijă permanentă, care s-a materializat prin finalizarea bisericii, sporirea obștii monahale și a comunității, cât și celelalte lucrări administrative ale mănăstirii.
      Credincioșii prezenți au primit, ca binecuvântare din partea Ierarhului, iconițe. 
      Lucrările la biserica mănăstirii au fost finalizate în anul 2023, aceasta fiind sfințită la data de 31 august 2023. În prezent, se lucrează la finalizarea lucrărilor casei monahale, care va cuprinde trapeza, bucătăria, chilii pentru călugări și pelerini, biblioteca, cât și alte încăperi necesare lucrărilor duhovnicești și administrative din mănăstire.

 

Biroul de presă al Episcopiei Basarabiei de Sud.

Galerie foto