Parohia Sfântul Ierarh Nicolae din Chișinău în haină de sărbătoare

Duminică, 10 martie 2024, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat Sfânta Liturghie la parohia “Sfântul Ierarh Nicolae” din municipiul Chișinău.

În cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a explicat pericopa evanghelică citită în Duminica Înfricosetoarei Judecăți la Sfânta Liturghie, arătând importanța trăirii credinței și a manifestării dragostei față de aproapele atât pentru armonia din viața din lumea aceasta, cât și pentru pregătirea noastră pentru judecata universală și viața veșnică.

Învățătură de credință ortodoxă vorbește despre judecata particulară la care se prezintă sufletul omului la 40 de zile după trecerea din această viață, dar și despre judecata universală la care vor participa toți oamenii, aceștia înviind la trâmbița arhanghelului.

În toate religiile vedem preocuparea pentru viața de după moarte, dar Biserica Ortodoxă ne arată ca Împărăția Cerurilor începe de aici și de acum, în funcție de viață și trăirea credinței de către fiecare om.

Dacă judecata particulară este bedefintiva, cea universală este definitivă, atunci se vor alege oile de capre, cei care au avut dragoste de cei din jur și cei care au trăit egoist pentru ei și n-au avut milă, afecțiune și nici atenție pentru cei flămânzi, străini, bolnavi, goi și din închisori. În pericopa evanghelică ne sunt arătate criteriile judecății universale, fiind chemați să folosim timpul pentru a dobândi cele netrecatoare.

La judecata vor fi prezente toate neamurile, fapt care ne arată încă odată ca noi trebuie să rămânem în comuniune cu neamul nostru și să nu păstrăm atât unitatea credinței, cat și pe cea a neamului nostru, cu toate falorile ei.

În criză identitară prin care trece societatea trebuie să conștientizăm, ca credință ne unește, iar păstrând identitatea noastră ca neam, suntem aproape de toți înaintașii noștri sfinți care au apărat credința și țara lor. Ei nu s-au dezis nici de credință nici de neam, știind ca așa ne vor prezenta la Judecata lui Dumnezeu.

De asemenea, Preasfinția sa a arătat ca Dumnezeu ne va judeca pentru ceea ce trebuia să facem și n-am făcut, pentru ignoranță, insensibilitate, lipsă de solidaritate și idiferrenta. Nu i-a întrebat cat au postit sau cat s-au rugat, ci cum s-au raportat la semenul care este făcut după chipul lui Dumnezeu și prin care de multe ori Dumnezeu nu se descoperă.

În cadrul Sfintei Liturghii, tânărul diacon Pavel Tudoreanu a fost hirotonit preot.

După Sfânta Liturghie, Preasfinția sa a oficiat Taina Sfântului Botez pentru pruncul Elisei-Stefan, fiul preotului Radu Storoja de la această parohie.

Preotul paroh Petru Storoja a mulțumit Preasfinției sale pentru prezența în această parohie, evidențiind bucuria comunității și recunoștință slujitorilor pentru darurile pe care Dumnezeu le-a revărsat peste această comunitate în ultimul an, dar și pentru atenția Preasfinției sale pentru slujitorii sfintelor altare.

De asemenea, l-a încredințat de dragostea comunității si i-a adresat invitația să revină și cu alte ocazii la biserică Sfântul Nicolae, prima biserică din cadrul Mitroooliei Basarabiei.

Biroul de presă al Episcopiei Basarabiei de Sud

Galerie foto