Preasfințitul Părinte Veniamin a prezidat ședința de lucru a Adunării Eparhiale

     În ziua de sâmbătă, 28 ianuarie 2023, membrii Adunării Eparhiale a Episcopiei Basarabiei de Sud s-au întrunit în ședința anuală de lucru în Municipiul Cahul. Lucrările ședinței au fost precedate de slujba Te-Deum-ului oficiat de către Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, înconjurat de un sobor de preoți, în prezența membrilor Adunării eparhiale și a clericilor prezenți, în Paraclisul Învierea Domnului din reședința Episcopală din mun. Cahul, fiind continuate în sala de festivități a Liceului Mihai Eminescu din Cahul.

     În deschiderea ședinței, Preasfințitul Părinte Veniamin a salutat prezența membrilor Adunării eparhiale, a membrilor Permanenței și invitaților clerici și mireni, rostind un cuvânt intitulat Rugăciune și fapte ale credinței în Episcopia Basarabiei de Sud în anul 2022, în care a evidențiat lucrarea minunată a lui Dumnezeu în Episcopie, prezentând evenimentele majore care au avut loc și proiectele aflate în derulare.

     Preasfinția Sa a apreciat faptul că în ciuda condițiilor meteorologige nefavorabile și a zăpezii, membrii Adunării eparhiale și invitații au reușit ca la ora dimineții să fie prezenți la Sfânta Liturghie și la Te Deum, pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Eparhiei.

     Totodată, Preasfinția Sa a amintit că acest organism deliberativ al Eparhiei se întrunește ori de câte ori este nevoie, dar cel puțin odată pe an pentru a evalua activitatea desfășurată la nivelul tuturor unităților din eparhie, așa cum este prevăzut în Statutul pentru organizarea și funcționarea Episcopiei Basarabiei de Sud, dar și în legislația Bisericii Ortodoxe Române în vigoare. Ne bucurăm că membrii Adunării eparhiale clerici și mireni sunt implicați în activitățile parohiilor și a lucrării misionare, educaționale, culturale și social-filantropice, fiecare contribuind la bunul mers al vieții bisericești din zona de Sud a țării.

     Preasfinția Sa a evidențiat faptul că: „Anul 2022 a fost cu multe realizări în plan pastoral-misionar, administrativ-gospodăresc, edilitar, social-cultural și educațional, fapt constatat din rapoartele parohiilor, protopopiatelor și ale consilierilor de la Centrul eparhial, dar și din viața eparhiei, dându-ne posibilitatea să împletim rugăciunea cu fapta bună și milostenia. Ne-a dat șansa să ne verificăm dragostea de aproapele și să facem gesturi concrete pentru frații refugiați din fața războiului din Ucraina, dar și a celor aflați în mari greutăți și sărăcie în țara noastră.

     Pornind de la realitățile concrete și provocările războiului, sectorul social-filantropic a fost angrenat în multiple activități de ajutorare și de sprijinire a celor în nevoi, identificând soluții, dar și beneficiarii reali din spațiul eparhiei, dar și din Ucraina, Episcopia noastră fiind prima eparhie care a deschis larg brațele pentru ajutorarea refugiaților, având 5 puncte de frontieră cu Ucraina.

     În acest context, au fost organizate colecte locale, dar s-a solicitat și sprijinul Patriarhiei Române și al Eparhiilor din Diasporă, a altor instituții și persoane care să susțină concret lucrarea socială prin fapte de milostenie. Lucrarea social filantropică având mai multe direcții, după cum urmează:

     - ajutorarea refugiaților și a celor care au rămas în Ucraina;

     - ajutorarea persoanelor defavorizate, a bătrânilor și a orfanilor din eparhie;

     - oferirea unor burse sociale și rechizite, ghiozdane pentru copii din Episcopie etc. Toate acestea au fost posibile prin mila lui Dumnezeu și prin dragostea binefăcătorilor noștri.

     Din evidențele Episcopiei, ajutorul umanitar oferit de binefăcătorii noștri pentru Ucraina și Republica Moldova a depășit 1.000 de tone și a constat în alimente, haine, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, echipamente medicale, o mașină modulară, cu trei cabinete medicale și aparatură de primă necesitate, oferită de Episcopie prin bunăvoința Asociației creștine Lucas Spital din Laslea pentru a servi ca spațiu de consultare a bolnavilor, o ambulanță, generatoare și alte aparate medicale absolut necesare în condițiile războiului. Valoarea acestora depășind 1.500.000 euro. Mulțumim pe această cale Patriarhiei Române, Eparhiilor din țară și mai ales Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei care prin preoții și credincioșii harnici și milostivi au organizat mai multe transporturi cu ajutor umanitar pentru Ucraina și refugiații stabiliți în Republica Moldova. De asemenea, mulțumim eparhiilor care au sprijinit financiar această lucrare înțelegând că solidaritatea ne va ajuta să depășim greutățile și să fim mâna lui Dumnezeu pentru cei singuri, lipsiți de cele necesare vieții, orfani, abandonați de familie și societate, de cei care au găsit în Biserică un loc de rugăciune și de mângâiere.

     O prioritate a Eparhiei o constituie grija pentru educarea tinerei generații și sprijinirea copiilor din familiile monoparentale sau a celor fără părinți, a copiilor din familiile defavorizate, pentru aceștia fiind organizate tabere la nivel parohial, eparhial și pelerinaje. La începutul anului școlar prin grija Episcopiei au fost oferite peste 600 de ghiozdane cu rechizite, continuându-se programul ,,Un ghiozdan în dar”, la acestea adăugându-se și alte daruri oferite de parohii. Sectorul social-filantropic înregistrând peste 10.000 de beneficiari pe parcursul anului 2022.

     În plan administrativ, în cadrul Episcopiei s-a consolidat activitatea prin diversificarea activităților la nivelul Centrului eparhial și a unităților din Episcopie, crescând numărul parohiilor și al clericilor în cele 6 protopopiate.

     În total, în Eparhie avem funcționale 66 de unități bisericești, 55 de altare la care se slujește săptămânal, față de 29 de altare în anul 2018. Dintre acestea, sunt în construcție 12 biserici, în 8 localități trebuie construită biserica, în 5 de executat tencuielile exterioare și 15 pregătite sau în curs de executare a picturii, în 3 biserici trebuie restaurată pictura.

     Din punct de vedere al personalului implicat în activitățile Eparhiei, în prezent activează 72 de clerici, după cum urmează: 61 preoți de mir, 7 ieromonahi, 3 diaconi, 1 ierodiacon, 1 stavroforă, 4 monahii, 2 rasofore, 2 surori, 3 consilieri mireni, un contabil și mai mulți voluntari. În anul 2022 au fost hirotoniți 6 tineri teologi, fiind avansați în rang și hirotesiți în diferite ranguri 9 clerici.

     Pe parcursul anului 2022 la parohiile și mănăstirile din cadrul Episcopiei Basarabiei de Sud s-au săvârșit 669 Botezuri, 267 Cununii și 671 Înmormântări, s-au oficiat 4084 liturghii.

     Așa cum s-a constatat în anii trecuți, o problemă majoră o constituie lipsa cântăreților bisericești, la majoritatea parohiilor neexistând cântăreți calificați, situație ce împiedică lucrarea misionară, iar Anul comemorativ al imnografilor și al cântăreților bisericești va constitui o preocupare pentru îmbunătățirea cântării în parohii.

     De asemenea, o atenție deosebită a fost acordată parohiilor și mănăstirilor care au lucrări de construcție, de pictură, de restaurare și înmulțire a așezămintelor social-filantropice. Cu sprijinul Secretariatului de Stat pentru Culte, Guvernul României, al Arhiepiscopiei Bucureștilor și a altor eparhii, a multor binefăcători s-au efectuat lucrări importante la nivel eparhial.

     Membrii Adunării au aprobat rapoartele prezentate și au felicitat pe chiriarhul lor și pe toți cei implicați în activitățile Episcopiei, subliniind nevoia intensificării și dinamizării lucrării duhovnicești și administrative la nivelul tuturor unităților din Eparhie, de întărire a disciplinei, de conlucrare cu organismele parohiale și eparhiale. În contextul depopulării țării și a scăderii natalității se cuvine să cultivăm solidaritatea și unitatea dintre noi și să acordăm o atenție specială persoanelor vârstnice, și celor care au avut un rol important în creșterea și educarea noastră.

     Preasfinția Sa a mulțumit lui Dumnezeu și celor prezenți, preoților și monahilor din eparhie, felicitând pe părinții consilieri și pe părinții protopopi, evidențiind activitatea deosebită a unor sectoare și implicarea cu devotament în lucrarea misionară atât a celor prezenți, dar și a clericilor și credincioșilor din parohii.

     Cu această ocazie, au fost votate proiectele pentru anul 2023, au fost desemnați noi membri în Consiliul eparhial, Consistoriul eparhial și alte organisme, stabilindu-se prioritățile eparhiei și noile obiective pentru anul 2023.

     În final, Preasfinția Sa a evocat unele proiecte care urmează să se desfășoare în cuprinsul Epicopiei cu ocazia împlinirii a 100 de ani de la înființarea Episcopiei Cetății Albe-Ismail.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=fZD0ntGGGu4

Biroul de presă al Episcopiei Basarabiei de Sud

Galerie foto