Secretariat Eparhial

Pcuv. Ierom. Efrem Docan – secretar eparhial

Secretarul eparhial se subordonează direct Episcopului și duce la îndeplinire hotărârile organismelor deliberative şi executive eparhiale. Organizează şedinţele Consiliului eparhial și ale Permanenței Consiliului eparhial și urmărește punerea în aplicare a hotărârilor de către sectoarele Administrației eparhiale. Secretarul eparhial este membru cu drept de vot şi secretar al şedinţelor Permanenţei Consiliului eparhial şi întocmeşte procesul-verbal al lucrărilor.

Contact:

Str. B.P Hașdeu nr 11A, Municipiul Cahul, Raionul Cahul, Republica Moldova

Telefon : +37378976265

Email: secretariat@episcopiabasarabieidesud.md