Duminica Părinților după trup ai Domnului Hristos

Duminică, 03 ianuarie 2021, Duminica Părinților după trup ai Domnului Hristos, Preasfințitul #Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la Biserica Sf. M. Mc. Pantelimon din orașul Cahul.

La sfârșitul Sfintei Liturghii ierarhul  a ținut un cuvânt de învățătură credincioșilor prezenți prin care a explicat în puține cuvinte înțelesul pericopei Evanghelice de la Matei, în care se prezintă genealogia Mântuitorului de la Avraam și până la Nașterea Pruncului Iisus în Betleemul Iudeii

,,Din cele relatate in Sfanta Evanghelie, vedem pe de o parte statornicia și dorința răscumpărării neamului din robia păcatului și al morții, acest lucru fiind evidențiat de către istoria biblică care, dacă ne uităm în Vechiul Testament și citim fiecare capitol în care sunt amintite numele celor pe care îi pomenește genealogia Mântuitorului vedem că aceștia au fost oameni drepti, cu frică de Dumnezeu, oameni care au mărturisit credința și care au vorbit despre Mesia, iar pe de altă parte vedem că Dumnezeu se descoperă oamenilor care Îl așteaptă și Îl caută, nu celor care rămân indiferenți și celor care sunt ignoranți cu viața și propria mântuire.”

Mai apoi, Ierarhul, a vorbit despre ,,asemănarea cu Dumnezeu care, ne spune Ierarhul, trebuie dobândită deoarece este o asemănare după Har, și dacă noi ne împărtășim din Harul Sfântului Duh, atunci noi dobândim asemănarea cu Dumnezeu, iar asemănarea cu Dumnezeu ne face cu adevărat fii ai Celui Preaînalt, fii ai lui Dumnezeu, pentru că și noi suntem chemați să fim părtași Slavei Lui, a Celui care S-a Întrupat din Fecioara Maria și care a biruit moartea, S-a Înălțat la ceruti și a înălțat umanitatea noastră așezândo de-a dreapta Tatalui.”

Apoi, Preasfintia Sa, a vorbit despre ultima parte a pericopei Evanghelice în care se relatează împrejurările în care a avut loc Nașterea Mântuitorului

,, Este foarte interesantă această lucrare de mântuire a neamului omenesc pentru că ea nu se împlinește oricând, ci atunci când sunt îndeplinite toate condițiile, atunci când lumea era sub stăpânirea păcatului și a morții, în cea mai mare stare de degradare.

Vine Domnul Hristos, schimbă perspectiva, dă sens existenței noastre pământești și ne arată că timpul vieții acesteia trebuie să-l folosim pentru sfințirea noastră, pentru înnoirea puterilor duhovnicești și mai ales pentru apropierea noastră de Dumnezeu.”

În încheierea cuvântului, Episcopul, a mulțumit celor prezenți pentru participarea la Sfânta Liturghie și pentru râvna depusă în lucrarea mântuirii.