Biserica „Sfântul Dumitru” din Cahul

Această biserică a fost construită între anii 1896-1899, de autoritățile timpului, cu scopul misionar de a-i converti la Ortodoxie pe schismaticii lipoveni de rit vechi din localitate. Astfel, începând cu anul 1896 mai mulți lipoveni din Cahul au părăsit definitiv Biserica Rusă de Rit Vechi (Lipovenească) și au aderat oficial la Ortodoxia canonică, acești convertiți reuniți cu Biserica Ortodoxă primind apelativul de creștini deocredință (rus. – единоверцы).

Biserica Sfântul Dumitru a fost construită în replică la construcția din Cahul, între anii 1880-1892, de către lipovenii de rit vechi, ziși și de credință veche (rus. – староверы), a bisericii cu hramul ”Acoperământul Maicii Domnului”. Menirea ei a fost să combată, nu să deservească, curentul lipovenist.

Bisericile misionare deocredință s-au înființat prin ucazul  sinodal din 23 mai 1853, când pe lângă școlile teologice din imperiul țarist, se pregăteau tineri mai buni la învățătură, pentru combaterea mișcării schismatice lipovenești..

Legea pentru înființarea bisericilor misionare deocredință (edinovere) spune că în aceste biserici nu vor fi acceptate nici un fel de inovații, pentru o perioadă de timp  să le fie respectate cărțile vechi, să nu se supună niciunui consistoriu duhovnicesc și niciunei alte autorități bisericești decăt numai Ierarhului locului, preoții și diaconii trebuiau aleși numai din rândurile comunității deocredință cu consimțământul oamenilor.

Denumirea deocredință vine de la numele dat  lipovenilor care se converteau la ortodoxie (lipoveni deocredință sau lipoveni uniți) pentru a putea fi deosebiți de lipovenii staroveri.

Autor al proiectului, elaborat în stil vechi bizantin/grecesc, este arhitectul gubernial Grigore Lozinschi. După același proiect, cu mici modificări, a fost construită o altă biserică păstrată până astăzi în municipiul Ismail. Biserica a fost construită din cărămidă cu fundamentul de piatră în imediata apropiere a bisericii lipovenești din Cahul. În anul 1932 biserica a suferit mici modificări care au dus la deteriorarea acesteia, în partea de sud a Sfântului Altar s-a construit o cameră pentru foc.

De la sfințirea bisericii până în anul 1927 s-au convertit la ortodoxie  40 de persoane  proveniți din comunitatea locală a lipovenilor .

Constatându-se necesitatea înființări unei noi parohii în orașul Cahul, Episcopul Justinian Teculescu al Cetății Albe – Ismail, la cererea Protopopiatului Cahul schimbă statutul bisericii Sf. Dumitru din biserică misionară, în parohie . La propunerea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, Ministerul Cultelor a emis în acest sens ordinul nr. 21584 din 19 mai 1927. În acel moment, parohia Sfântul Dumitru din Cahul cuprindea 307 familii ortodoxe și 9 familii de creștini deocredință.

Cu ocazia prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie din anul 1930, Episcopul Justinian Teculescu a vizitat această biserică săvârșind Sfânta Liturghie, iar la finalul acesteia a explicat credincioșilor prezenți faptul că a schimbat statutul bisericii deoarece aceasta începuse să piardă scopul pentru care a fost creată și devenise o punte de trecere de la ortodoxie la lipovenism.

Preotul Vladimir Guștiuc, parohul Bisericii Sfântul Dumitru a trecut la cele veșnice în data de 12 noiembrie 1931 fiind înmormântat în curtea bisericii.

Sfântul Ierarh Dionisie al Cetății Albe- Ismail hirotonește pe seama parohiei Sfântul Dumitru pe tânărul teolog Constantin Chiosea, acesta slujind la această parohie până în 1 noiembrie 1941.

În anul 1932, Biserica Sfântul Dumitru avea o parohie frumoasă, biserica era plină de oameni, slujbele se săvârșeau în limba română unde participau credincioșii arondați la această parohie, dar și oameni veniți din toată țara.

Înaintea marii încercări de retragere din august 1944, preotul Ioan Țenu, parohul Bisericii Sfântul Dumitru îndemna la credință și la formarea unei armate de credincioși care țină piept ateilor sovietici.

Biserica Sfântul Dumitru din Cahul a fost demolată de către ateii sovietici în anul 1962.

Slujitorii Bisericii Sfântul Dumitru din Cahul menționați în documente :

  1. Preot Simeon Grebenicov 1909-1926
  2. Preot Vladimir Guștiuc 1926-1931
  3. Preot Constantin Chiosea 1932-1941
  4. Preot Ioan Țenu 1944
  5. Cântăreț Grigorie Grebenicov
  6. Cântăreț Eftimie Batco
  7. Cântăreț Antonie Bocănescu
  8. Cântăret Nicolae Tamoilă (din 1935 preot la Chirutnea și Crihana Veche)

Diac. Gabriel Mădălin Vasile