Duminica Sfintei Cruci în Episcopia Basarabiei de Sud

Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie.

În Duminica a 3-a din Postul Mare, numită și a Sfintei Cruci (4 aprilie 2021), Preasfințitul Părinte #Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare, în Paraclisul episcopal Învierea Domnului din Cahul, alături de un sobor de clerici de la Centrul eparhial.

După citirea Sfintei Evanghelii, Preasfințitul Părinte Episcop a rostit un cuvânt de învățătură, în care a vorbit despre semnificațiile duhovnicești ale Sfintei Cruci, despre lepădarea de sine și importanta urmării lui Hristos desprinse din pericope evanghelică de la Sf. Ap. și Ev. Marcu.

„În Duminica Sfintei Cruci din Sfântul și Marele Post, toți creștinii ortodocși suntem invitați, prin însuși cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, să luăm Crucea și să o purtăm cu demnitate, să ne asumăm propria noastră cruce, urmând pe Domnul Hristos. Părinții Bisericii au rânduit ca la mijlocul Postului Mare, duminica a treia din post să fie închinată Sfintei Cruci, invitându-ne să medităm la felul în care ne-am însușit roadele Crucii și a jertfei celui care S-a răstignit pe ea, la felul cum înțelegem să ne asumăm și noi crucea vieții noastre.

Din cele relatate de Domnul Hristos, reținem trei dimensiuni ale vieții în Hristos, acestea se realizează prin lepădarea de sine, prin luarea Crucii și prin urmarea lui Hristos. Toate acestea conduc la mântuirea omului, la împlinirea menirii sale în lumea aceasta, știind că omul nu poate da în schimb nimic pentru sufletul său.

Lepădarea de sine pare la prima vedere pare ceva foarte simplu de realizat, dar greu de împlinit pentru omul contemporan care s-a îndepărtat de trăirea credinței și a fabricat un creștinism după mintea lui. Fără lepădarea de sine, fără negarea sinelui, omul nu poate să-și ia crucea, nu poate să-și asume un mod de viată creștină și nici să urmeze pe Hristos. Negarea de sine nu înseamnă neglijarea de sine, ci tăierea voii proprii și urmarea sau împlinirea poruncilor evanghelice. Tot din textul Sfintei Evanghelii de azi, vedem consecințele negării sau îndepărtării de Dumnezeu. Zice Domnul Hristos: Căci de cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele Mele, în neamul acesta desfrânat şi păcătos, şi Fiul Omului Se va ruşina de el, când va veni întru slava Tatălui său cu sfinții îngeri.

Foarte mulți dintre noi preferăm să plăcem oamenilor, să facem ce vor oamenii și mai puțin să împlinim poruncile Domnului. Ori nimeni nu poate sluji la doi domni. Trebuie să alegem cui slujim și cu cine vrem să fim în veșnicie!

Alegerea drumului pe care vrem să mergem în viață ne ajută să ne asumăm Crucea și să ne manifestăm ca atare în funcție de locul și rostul pe care îl avem în lumea aceasta. Acest lucru se realizează cu ușurință când conștientizezi că îndeplinirea cu inima bună și conștiința curată a responsabilităților care își revin în societate constituie crucea personală. Crucea este izvor pe har și bucurie, este cea care ne dă putere și speranță în dobândirea Împărăției cerurilor. Fiecare în casa lui, la serviciul lui, în societate, să caute să fie un bun creștin și atunci se vor schimba toate în jurul nostru.

Se cuvine ca noi cei care am auzit chemarea Domnului, să fim mai prezenți în casa lui Dumnezeu în perioada Postului Mare, să ne rugăm mai mult, să facem mai multe fapte bune, să facem mai multe sacrificii, pentru ca Cel care S-a răstignit pe Cruce, să ne facă părtași bucuriei venite în lume prin Sfântă Cruce.

Să lucrăm cu multă credință și nădejde la propria mântuire, purtând cu demnitate crucea și asumându-ne un mod de viețuire creștină, pentru ca să fim împreună cu Cel care S-a adus pe Sine jertfă pe Cruce pentru împăcarea lumii cu Dumnezeu.

Trebuie să cinstim Sfânta Cruce și să ne închinăm cu evlavie atunci când vedem o troiță, atunci când mergem pe lângă o biserică, dar să ne însemnăm cu ea și când rostim rugăciunile noastre zilnice. Noi am primit încă de la Botez Sfânta Cruce și trebuie să o purtăm cu demnitate, arătând tuturor că suntem creștini”.

La final, Părintele Episcop Veniamin a binecuvântat toți credincioșii prezenți și le-a dăruit câte o cruciulița, ca semn al credinței și speranței că prin puterea ei vom depăși toate încercările prin care trece întreaga societate, vom fi ocrotiți și feriți de boală și suferință, de răutățile lumii și vom simți harul și ajutorul lui Dumnezeu. Să trăim frumos și, acum la jumătatea Postului, să privim ca și cei din pustie spre Crucea cea dătătoare de viață, cu speranță și bucurie, ca unii care cunoaștem puterea Crucii lui Hristos.

Biroul de presă al Episcopiei Basarabiei de Sud