Duminica a II-a din Postul Mare în Episcopia Basarabiei de Sud

Fiule, iertate îți sunt păcatele tale.

În Duminică a doua a Postului Mare, în data de 28 martie 2021, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare, la Mănăstirea Eroilor din satul Stoianovca (Țiganca), raionul Cantemir.

În cadrul Sfintei Liturghii, Preasfinția Sa a hirotonit în treapta diaconiei pe tânărul teolog Bejan Ionel.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Episcop a explicat pericopa evanghelică, arătând celor prezenți puterea Fiului omului de a vindeca orice suferință, dar și de a ierta păcatele oamenilor. În acest sens, a subliniat puterea credinței celor care l-au adus pe slăbănogul din Capernaum la Mântuitorul și despre legătura dintre iertarea păcatelor și sănătatea trupească, arătând puterea rugăciunii pentru semenii noștri și nevoia de a ne ruga pentru toți oamenii.

„Din pericopa evanghelică de citită la Sfânta Liturghie vedem că Domnul Hristos se descoperă celor prezenți nu doar ca vindecător al trupului, ci și ca unul care are puterea de a ierta păcatele oamenilor. Din cele relatate vedem legătura dintre păcat și suferință, ca și consecință a păcatului și a stricării armoniei cu Dumnezeu și cu semenii, dar și dintre iertare, dezlegarea păcatelor și vindecare sau refacerea stării de comuniune cu Dumnezeu și și cu semenii. Pentru refacerea relației noastre cu Dumnezeu avem Sfintele Taine, ca lucrări văzute de împărtășire a harului, iar perioada Postului Mare este propice pentru analizarea stării noastre duhovnicești și dobândirea iertării prin mărturisirea păcatelor, lacrimi de pocăință, prin rugăciune și post, care ne apropie de Dumnezeu și ne redau sănătatea sufletească și trupească.

Totodată, din cele relatate de Sfânta Evanghelie, vedem importanța rugăciunii unora pentru alții, a gesturilor nobile pe care oamenii le fac pentru semenii lor, așa cum au făcu și cei patru bărbați care văzând suferința prietenului lor, l-au dus la Mântuitorul pentru a fi vindecat. Și noi trebui să arătăm compasiune și solidaritate cu cei în suferință și să ne rugăm pentru cei bolnavi, dar să-i ducem și la duhovnic, la biserică pentru a primi dezlegarea păcatelor și vindecarea suferințelor lor”.

Totodată, Preasfințitul Părinte Veniamin a prezentat câteva aspecte din viața și faptele Sfântului Grigore Palama, arătând rolul rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase fiul Lui Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul, pentru transformarea lăuntrică a noastră.

,,Sfântul Grigorie Palama s-a nascut in 1296 la Constantinopol și a trecut la Domnul in 1359. A rămas orfan de tata, iar mama dimpreună cu surorile si frații au întrat în mânăstire. A fost unul dintre marii teologi din secolul al XIV-lea, care a contribuit la statornicirea învățăturii despre energiile necreate și a modului ce comunicare a omului cu Dumnezeu. După disputele dintre monahii atoniți și Valaam de Calabria, un occidental care încerca să raționalizeze credința. Sfântul Grigorie Palama a scris mai multe tratate împotriva învățăturii greșite a acestora, arătând rolul rugăciunii pentru sfințirea sau îndumnezeirea omului. A continuat linia tradițională a Sfântului Dionisie Areopagitul, a Sfântului Maxim Mărturisitorul și a părinților filocalici despre rugăciunea inimii sau rugăciunea minții. Fără rugăciune omul se simte pustiit și neîmplinit, se simte flămând de cele duhovnicești. Astfel, pentru a simți prezența și lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, trebuie să ne rugăm mult, să ne ostenim și să postim mai mult, să căutăm cele duhovnicești.

Pentru trăirea sa aleasă, în anul 1347 a fost ales arhiepiscop al Tesalonicului, iar după trecerea sa la Domnul, la doar 9 ani a fost înscris în rândul sfinților ca un mare apărător al Ortodoxiei.

Întrucât fără rugăciune smerită omul nu poate dobândi harul Duhului Sfânt, Biserica a dedicat această duminică a doua a Postului Mare Sfântului Grigorie Palama și învățăturii isihaste, îndemnându-ne să păstrăm credința și să intensificăm rugăciunea pentru a dobândi cele duhovnicești și a simți bucuria și harul pe care âl primesc oamenii smeriți care se roagă și cheamă mereu pe Iisus în viața lor”.

La finalul cuvântării, ierarhul l-a prezentat credincioșilor pe tânărul diacon Ionel Bejan și i-a urat mult succes în lucrarea misionară, bucurii sfinte și împliniri pastorale. Să nu uite că este chemat să slujească unui Împărat veșnic și să-L cheme pe El în ajutor ca să reușească să fie bun și credincios slujitor al Bisericii.

Credincioșii au primit binecuvântarea Preasfințitului Părinte Veniamin, dar și iconițe cu Maica Domnului.

Biroul de presă al Episcopiei Basarabiei de Sud