Bucurie și binecuvântare în Parohia ,,Sfântul Nicolae”

Bucurie și binecuvântare în Parohia ,,Sfântul Nicolae” din localitatea Cenac, raionul Cimișlia, Republica Moldova

Sâmbătă, 6 februarie 2021, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a fost prezent în mijlocul comunității parohiale și a săvârșit Sfânta Liturghie. În cadrul acesteia, ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care i-a îndemnat pe cei prezenți să ia aminte la textul din pericopa evanghelică de la Sfântul Evanghelist Luca (14, 1-11), în care vedem minunea vindecării omului bolnav de hidropică în zi de sâmbătă, dar mai ales felul în care trebuie să ne comportăm atunci când suntem invitați la nuntă de către un dregător cu rang înalt.În prima parte a pasajului din Sfânta Evanghelie care s-a citit am auzit, despre vindecarea unui om în zi de sâmbătă. Astfel, suntem în fața bucuriei vindecării și a suferinței provocate de această vindecare săvârșită în zi de sâmbătă. Vedem micimea de suflet a celor care țin Legea în litera și nu în duhul ei, a celor care interpretează în interes personal Legea, punând poveri pe care ei nu le duc. Domnul Hristos dezleagă suferința în zi de sâmbătă, fiind Domn și al sâmbetei, dar interpretează și Legea, arătându-ne că noi judecăm cu măsuri diferite când e vorba de lucruri și interese personale și, cu asprime, când este vorba de lucruri care ne lezează interesul, invocând Legea și cutumele stabilite de oameni. Acestora Domnul le-a răspuns, întrebându-i dacă ei dezlegă boul și îl adăpă … Din acest cuvânt desprindem faptul că, trebuie sa facem binele în orice zi, să nu invocăm motive pentru justificarea atitudinii noastre, fiindcă Dumnezeu cunoaște cele ascunse ale oamenilor.

Din partea a doua a textului pe care l-am ascultat, învățăm să fim smeriți și demni în toate împrejurările vieții, dar mai ales în public. Învățăm că cinstea nu o luăm singuri, ci ea ni se oferă de către cel care ne poftește la masa lui. Domnul ne îndeamnă să ne așezăm pe locul cel din urmă pentru a fi onorați și cinstiți în fața tuturor celor care vor ședea la masă. Textul acestei pilde poate fi înțeles corect din perspectiva ultimului verset, în care Domnul ne învață cum să ne comportăm atunci când suntem puși în fața unei situații delicate: oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înălța.Și de data aceasta suntem îndemnați să fim smeriți, să nu căutăm slava lumii, funcții și poziții sociale, ci să ne facem slujitori ai aproapelui, aducându-ne aminte cuvântul Domnului: Cine vrea să fie mai mare să fie slujitorul tuturor.

Astfel, putem concluziona că cinstea și onoarea trebuie dobândite cu smerenie, hărnicie și demnitate, iar nu prin alte mijloace străine duhului Evangheliei. Să facem faptele credinței pentru a ne bucura de respectul, cinstea și onoarea pregătite invitaților, care izvorăsc din trăirea și împlinirea poruncilor Domnului, lucrând cu smerenie și nădejde la mântuirea noastră.În continuare, ierarhul a săvârșit o slujbă de Te Deum, la finalul căreia și-a exprimat bucuria pentru întâlnirea cu preoții și credincioșii prezenți: ,,Cu multă bucurie am răspuns invitației Dumneavoastră, venind astăzi la Cenac, unde am găsit oameni cu inimi calde și credință statornică. Am înțeles frământarea și dorința de a fi în comuniune cu străbunii, cunoscându-ne credința, neamul și istoria. Fără trecut, zicea Nicolae Iorga, nu avem nici viitor. Dacă ne dorim un viitor frumos, trebuie să lucrăm cu responsabilitate, astfel încât lucrarea noastră să fie una eficientă, pentru binele și mântuirea noastră, dar și pentru consolidarea Ortodoxiei din țara noastră. Vă mulțumesc pentru dragostea arătată față de Episcopie și vă felicit pentru solidaritatea și unitatea din comunitate, pentru participarea la viața bisericii și a comunității, atât prin prezența la sfintele slujbe, cât și prin implicarea în activitățile parohiale!”.

De asemenea, Preasfinția sa l-a felicitat și pe părintele paroh, Constantin Bârliga, pentru întreaga activitate, subliniind rolul preotului în parohie și jertfelnicia asumată pentru binele și mântuirea credincioșilor. Cu această ocazie, a oferit bisericii cărți de cult și o icoană cu chipul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv, Mitropolitul Moldovei, precum distincții și diplome eparhiale unor membri ai comunității.La rândul său, părintele paroh i-a mulțumit Episcopului Basarabiei de Sud pentru slujire, precum și pentru tot sprijinul: ,,Am putea spune că este un moment istoric pentru parohia noastră, având în vedere prezența Preasfinției voastre, ca ierarh al acestei eparhii istorice, reactivate după căderea regimului sovietic de tristă amintire.

Vă aducem mulțumire și pentru toate învățăturile pe care ni le-ați pus la suflet și pentru toate darurile. Ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvânteze toată munca în slujba eparhiei noastre.”La final, primarul localității, Dl. Oleg Sandu, prezent la eveniment, i-a mulțumit Preasfinției sale pentru prezență și pentru bogata activitate pastorală desfășurată de la reactivarea eparhiei. Edilul local a subliniat importanța acestei eparhii din sudul Basarabiei, în contextul trecutului dramatic al acestei zone, dar și al credincioșilor de aici care au suferit și au luptat pentru întregirea neamului românesc, solicitând dinamizarea vieții bisericești din zona noastră.

Totodată, cei prezenți și-au exprimat dorința continuării proiectelor importante și identificarea de soluții la problemele cu care se confruntă comunitatea.Biserica din localitatea Cenac cu hramul ,,Sfântul Nicolae” a fost construită între anii 1850-1853.

Biroul de Presă al Episcopiei Basarabiei de Sud